Sunday, November 10, 2013

ABOUT THEIR: CONGRATULATIONS !

Tanmateix sembla
que en nosaltres perdura 
i recomença el món
o el poble:tot és u.

De dues cambres n'hem fet una
i estrenarem vaixelles i cobrellits.

Caldrà que fem un nou aprenentatge
perquè algun dia arribarem a sentir-nos
d'un sol mirall,
d'un sol gest,
d'una sola veu,
i puguem ser feliços. 

Miquel Martí i Pol