Friday, January 23, 2009

LA NOCHE

Ahora la sentimos inagotable
como un antiguo vino
y nadie puede contemplarla sin vértigo
y el tiempo la ha cargado de eternidad.

Jorge Luis Borges

2 comments:

linus said...

un fragment amb algun vers interessant, sobretot el segon i l'ultim, els altres dos més tòpics.

TQM

Colibrina said...

Només volia donar un altre punt de vista diferent que expliqués ,en part, la meva por recent a la nit.

TQM