Friday, February 13, 2009

I LOVE YOU ...

The Cure - Lovesong
Found at skreemr.com

2 comments:

linus said...

Grande Grande aquesta cançó my lover mia. TQM

Colibrina said...

Aquesta és la nostra cançó d'amor des de fa molts anys. I will always love you,...