Tuesday, May 19, 2009

L'INFANT... UN GRAN TRESOR

L'infant
és fet de cent.
L'infant té
cent llengües
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar .
de jugar i de parlar
cent sempre cent
formes d'escoltar
de sorprendre's, d'estimar
cent alegries
per cantar i comprendre
cent mons
per descobrir
cent mons
per inventar
cent móns
per somiar.
L'infant té
cent llengües
(i encara cent, cent, cent)
però li'n roben noranta-nou.
L'escola i la cultura
li separen el cap del cos.
Li diuen:
que pensi sense mans
que actuï sense cap
que escolti i no parli
que comprengui sense joia
que estimi i se sorprengui
només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen:
que descobreixi el món que ja existeix
i de cent
li'n roben noranta-nou
Li diuen:
que el joc i la feina
la realitat i la fantasia
la ciència i la imaginació
el cel i la terra
la raó i el somni
són coses
que no van plegades.
Li diuen en suma
que el cent no existeix.
L'infant diu:
però el cent existeix.

Loris Malaguzzi

2 comments:

linus said...

Hola pinchonz,

Des d'un punt de vista econòmic, està estimat que: per cada euro invertit en educació infantil, aquests nens acaben revertint d'adults un benefici de 13 euros. Hi ha poques inversions tan rendibles com l'educació infantil.

TQM

Colibrina said...

Pero es tanta la lluita que hem de tenir a dins les institucions per que siguin feliços, lliures, autònoms, ... Hi ha molt a canviar encara !!!!

TQM