Monday, June 22, 2009

¿QUÉ ES EL BIEN ?

BIEN, principio positivo universal. Las personas que lo practican se llaman buenos, y las hay de toda clase: social, credo y condición, pues tratándose del bien o era posible discriminación alguna (al principio se pensó cobrar una cuota, pero más tarde se vio que era poco práctico). En general, es recomendable tender al bien, pero hay casos que conviene ser cauto. Tampoco conviene pasarse: muchos adoradores del bien acabaron haciéndolo todo fatal.

Enciclopédia Universal Clismón


En todo caso, ¿quienes somos nosotros para decidir lo que está bien y lo que está mal ? Y con todo ello , ¿quienes somos los humanos para castigar a los que son de nuestra misma condición?. En mi opinión, hay una inversión de los papeles y en esta función, el castigado no es más que una víctima.

3 comments:

linus said...

Nosaltres som els únics que podem decidir el que està bé i el que està mal, segons un consens racionalment construït.

La resta d'imperatius " morals " tenen a veure amb la solidificació de costums - mor/es en llatí -; per tant, "l'Ètica" com a disciplina filosòfica - que és la reflexió racional vers la moral - és la legitima esperança de fer les coses raonablement bé respecte a les qüestions socials importants.

TQM

Colibrina said...

Em sembla molt bé el que diu en aquest comment a propòsit del post, ja que nosaltres ja hauriem de saber que és el que està bé i el que no.Però en tot cas, a la pràctica, nosaltres no som ningú per castigar als altres. Doncs si duem a terme les formes de cástig (en nom d'una institució que no ho aprova) nosaltres ens convertim en tirans i per tant, també en carn de càstig a ulls de les persones justes.

TQM

linus said...

És més complicat i no vull entrar en una discussió al respecte, però hi ha quelcom d'essencial en que nosaltres puguem encarnar el veredicte i per tant el càstig.

L'anterior justifica els "jurats populars " com a legitimació última del que SOCIALMENT - per tant legalment - està bé i el que està malament - un altre ordre l'encarna la moral i la ètica, qüestió que ja n'he parlat en el comment anterior.

La figura del jutge n'és d'alguna manera una delegació professional.


Tqm