Friday, January 20, 2012

BIT - THEORY OF ECONOMY

2 comments:

linus said...

Hola amore,

Un curt excel·lent per entendre com les expectatives de la gent s'havien lubricat amb diners prestats; en conseqüència, la lògica de creixement econòmic sens fi en forma de bombolla inflada, mitjançant la inversió immobiliaria, havia d'explotar.

La historia, a més, acaba quan el responsable de la reserva federal americana ha de buscar fons: és a dir: ha de fabricar diners.

En canvi a Europa, Alemània no consenteix fabricar diners i aquests provenen de l'estalvi en forma de retallades als dret socials adquirits per la ciutadania.

At last but nol least, l'animació retro 8-bitera és meravellosa.

Gràcies per l'aportació.

TQM

Colibrina said...

Quan vaig veure aquest curt, de seguida vaig pensar en tu amore. En primer lloc, perquè quan jo el vaig veure em venien idees de economia que m'havies explicat i tú tens molt fresques. I després, obviously, per la estètica 80 bit que imaginava que et captivaria, com em va captivar a mi.

TQM