Monday, October 01, 2012

REFLECTIONS ABOUT OUR EDUCATION SYSTEM


3 comments:

linus said...

Hola amor,

El que planteja aquesta vinyeta és una qüestió molt complexa vers el Sistema Educatiu.

En aquest cas es demostra que el Sistema privilegia un tipus determinat d'alumne al qual afavoreix una metodologia d'avaluació.

No obstant, la pedagogia compta amb una corrent d'estudi anomenada: " Pedagogia diferencial " per tal de minimitzar aquest tipus de desavantatges estructurals.

Si em permet, en el fons, no deixa de ser una reflexió més profunda vers si tots els alumnes han de dominar un mateix tipus de continguts considerats mínims educatius; ja que, malgrat la funció de la nostra pròpia disciplina com a pedagogs, és innegable que difícilment tots els continguts tenen formes didàctiques de desenvolupament plausibles a l'hora d'adaptar-se a la varietat d'alumnes presents a l'aula - sense tenir en compte les evidents dificultats organitzatives i de recursos.

En definitiva, al meu entendre, l'única opció viable és una adaptació curricular individualitzada com a plasmació d'un pla de Pedagogia Diferencial aplicat a l'Aula amb el grau d'especificitat que permetin els recursos de tot tipus.

Espero haver-me explicat.

Moltes gràcies pel post amor

TQM

Otilie said...

Hola amore,

Vosté recull molt bé el que, ideològicament, -HAURIA DE SER- entesa la Pedagogia en el sistema educatiu actual. No obstant, sembla que aquest, prescindeix de les necessitats o individualitats de cada alumne, optant per una única via per aprendre i, per tant, deixant al marge metodologies de la Pedagogia diferencial que tan bé explica vosté. A més, aquesta problemàtica anirà in crescendo, si tenim en compte que les ràtios d'alumnes per professor, augmentarà i d'aquesta manera, encara serà molt més complicat atendre les particulartitats de cada alumne.
Tot això, cal adjuntar-ho a una infravaloració dels professionals del ram de l'educació, als quals, cada dia s'escolten menys des del poder. En fi... ja veu que la meva òptica no és molt positiva, però..
li agraeixo molt el seu comentari, tan enriquidor, com sempre.

TQM

linus said...

Estic content que li hagi semblat enriquidor el meu comentari.

En aquest cas, opto per ser possibilista o pragmàtic, més que pessimista que en Educació no ens ho hauríem de permetre.

TQM